Bắt đầu: 25/02/2019 00:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
VLD
 
RBE
 
Sân: José Zorila
Trọng tài: Pablo González