Ulisses FC

Ulisses FC

Huấn luyện viên trưởng: Sevada Arzumanyan
Quốc tịch    Armenia Thành lập 2000
Sân nhà Hanrapetakan Stadium Sức chứa 15.000
Chủ tịch Artak Harutyunyan Xếp hạng UEFA 415
Địa chỉ Shiraki Str. 39, 70 Yerevan, Armenia
Tel/Fax +374 (10) 557 156, Fax+374 (10) 554 587
Website http://www.ffa.am/en/teams/fculysses/