Bắt đầu: 24/11/2018 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
UDI
 
ROM
 
Sân: Friuli
Trọng tài: Michael Fabbri