Tromso IL

Tromso IL

Huấn luyện viên trưởng: Steinar Nilsen
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1920
Sân nhà Alfheim Stadion Sức chứa 8.000
Chủ tịch Trygve Myrvang Xếp hạng UEFA 285
Địa chỉ Postboks 5 9251 TROMSØ
Tel/Fax +47 77 602600 Fax: +47 77 602601
Website http://www.til.no/