FC Torpedo Moskva

FC Torpedo Moskva

Huấn luyện viên trưởng: Vyacheslav Dayev
Quốc tịch    Nga Thành lập 1924
Sân nhà Luzhniki Stadium Sức chứa 81.029
Chủ tịch Yuriy Mishin
Địa chỉ 119048, Moskva, Luzhniki, 24
Tel/Fax + 7 495 637 05 01- FAX: + 7 495 246 01 05
Website http://www.torpedo.ru