KS Tomori Berat

KS Tomori Berat

Huấn luyện viên trưởng: Kristaq Mile
Quốc tịch    Albania Thành lập 1923
Sân nhà Stadiumi Tomori Sức chứa 13.350
Chủ tịch Kasem Mahmudaj
Địa chỉ Stadiumi Tomori, Lagja 30 Vjetori, Berat
Tel/Fax +355 62 34-627
Website