Bắt đầu: 01/07/2010 22:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
ZTE
 
Sân: Qemal Stafa
Trọng tài: Raymond Crangle