Tiền Giang FC

Tiền Giang FC

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Văn Thịnh
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1976
Sân nhà Mỹ Tho Sức chứa 12.000
Chủ tịch Huỳnh Văn Hiệp
Địa chỉ
Tel/Fax
Website