Thể Công - Viettel

Thể Công - Viettel

Huấn luyện viên trưởng: Lê Thuỵ Hải
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1954
Sân nhà Mỹ Đình Sức chứa 40.000
Chủ tịch Hoàng Anh Xuân
Địa chỉ 54 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội
Tel/Fax
Website http://www.thecongfc.org