Xi măng Fico Tây Ninh

Xi măng Fico Tây Ninh

Huấn luyện viên trưởng: Hoàng Hải Dương
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1977
Sân nhà Tây Ninh Sức chứa 13.500
Chủ tịch Đồng Minh Toàn
Địa chỉ
Tel/Fax
Website