Turun Palloseura

Turun Palloseura

Huấn luyện viên trưởng: Marko Rajamäki
Quốc tịch    Phần Lan Thành lập 1922
Sân nhà Veritas Stadion Sức chứa 9.372
Chủ tịch Marco Casagrande Xếp hạng UEFA 371
Địa chỉ Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20701 Turku, Finland
Tel/Fax +358 (10) 820 1922, Fax+358 (10) 820 1911
Website http://fc.tps.fi/