Swansea City AFC

Swansea City AFC

Huấn luyện viên trưởng: Steve Cooper
Quốc tịch    Wales Thành lập 1912
Sân nhà Liberty Stadium Sức chứa 20.532
Chủ tịch Huw Jenkins Xếp hạng UEFA 86
Địa chỉ Swansea City Association Football Club Limited, Liberty Stadium, Morfa, Swansea SA1 2FA
Tel/Fax +44 (0)1792 616600, Fax: +44 (0)1792 616606
Website http://www.swanseacity.net/