St Joseph's FC

St Joseph's FC

Huấn luyện viên trưởng: Raúl Procopio Baizán
Quốc tịch    Gibraltar Thành lập 1912
Sân nhà Victoria Stadium Sức chứa 5.000
Chủ tịch Christian Hook Xếp hạng UEFA 438
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://www.stjosephsfcgib.com/