Southampton FC

Southampton FC

Huấn luyện viên trưởng: Mark Hughes
Quốc tịch    Anh Thành lập 1885
Sân nhà St Mary's Stadium Sức chứa 32.689
Chủ tịch Michael Wilde Xếp hạng UEFA 86
Địa chỉ St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP
Tel/Fax (0870) 220 0000 Fax: (02380) 727 727
Website http://www.saintsfc.co.uk/