Sligo Rovers FC

Sligo Rovers FC

Huấn luyện viên trưởng: John Coleman
Quốc tịch    CH Ailen Thành lập 1928
Sân nhà Showgrounds Sức chứa 5.500
Chủ tịch Dermot Kelly Xếp hạng UEFA 359
Địa chỉ PO BOX 275 Sligo
Tel/Fax +71 - 917 12 12 Fax: 71 - 917 12 12
Website http://www.sligorovers.com/