Skonto Riga

Skonto Riga

Huấn luyện viên trưởng: Tamaz Pertia
Quốc tịch    Latvia Thành lập 1991
Sân nhà Skonto Stadion Sức chứa 8.300
Chủ tịch Guntis Indriksons Xếp hạng UEFA 392
Địa chỉ 1a, Melngaila str. LV - 1010 RIGA
Tel/Fax +371 7 282 669 Fax: +371 7 282 669
Website http://www.skontofc.lv