Bắt đầu: 14/07/2006 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
 
IKS
 
Sân: Toftir
Trọng tài: Brian Lawlor