FK Sileks

FK Sileks

Huấn luyện viên trưởng: Marjan Sekulovski
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 1965
Sân nhà Sileks Stadium Sức chứa 3.000
Chủ tịch Vlasto Savevski Xếp hạng UEFA 359
Địa chỉ Sileks Stadion bb Kratovo Str. Goce Delcev - bb 1320 KRATOVO
Tel/Fax +389 31 481 830 Fax: +389 31 481 876
Website