FK Senica

FK Senica

Huấn luyện viên trưởng: Eduard Pagác
Quốc tịch    Slovakia Thành lập 1921
Sân nhà Štadión FK Senica Sức chứa 4.165
Chủ tịch Peter Fiala Xếp hạng UEFA 320
Địa chỉ Sadová 639/22, 905 01 - Senica, Slovakia
Tel/Fax +421 (34) 651 5303, Fax +421 (34) 651 5303
Website http://www.fksenica.sk/