FC Senec

FC Senec

Huấn luyện viên trưởng: Dr. Jozef Valovič
Quốc tịch    Slovakia Thành lập 1991
Sân nhà NTC Sức chứa 3.264
Chủ tịch Dr. Khashayar Mohseni
Địa chỉ Rybárska 29, 903 01 Senec
Tel/Fax 02/456 50 079- FAX: 02/456 50 081
Website http://www.fcsenec.sk