Saigon United

Saigon United

Huấn luyện viên trưởng: Văn Sỹ Hùng
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1975
Sân nhà Thống Nhất Sức chứa 25.000
Chủ tịch Đỗ Duy Thịnh
Địa chỉ
Tel/Fax
Website