FC Rostov

FC Rostov

Huấn luyện viên trưởng: Miodrag Bozovic
Quốc tịch    Nga Thành lập 1930
Sân nhà Stadion Olimp 2 Sức chứa 15.840
Chủ tịch Viktor Goncharov Xếp hạng UEFA 108
Địa chỉ ul. Sholokhova 31/6 a - 344029 - Rostov-na-Donu, Russia
Tel/Fax +7 (863) 251 7865, Fax+7 (863) 251 9539
Website http://www.fc-rostov.ru/