HNK Rijeka

HNK Rijeka

Huấn luyện viên trưởng: Matjaž Kek
Quốc tịch    Croatia Thành lập 1946
Sân nhà Stadion Kantrida Sức chứa 11.000
Chủ tịch Robert Jezic Xếp hạng UEFA 91
Địa chỉ Portic 3 Kantrida stadium HR - 51000 RIJEKA
Tel/Fax +385 51 261622 Fax: +385 51 261174
Website