FK Renova

FK Renova

Huấn luyện viên trưởng: Vlatko Kostov
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 2002
Sân nhà City Stadium Tetovo Sức chứa 15.000
Chủ tịch Jonuz Rustemi Xếp hạng UEFA 359
Địa chỉ Tetovo, Macedonia
Tel/Fax +389 44 334 684 Fax: 389 44 334 684
Website http://www.renova.com.mk/