Bắt đầu: 04/01/2009 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
REC
 
NUM
 
Sân: Estadio Nuevo Colombino
Trọng tài: Alfonso Perez Burrull