Bắt đầu: 25/01/2009 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
REC
 
BET
 
Sân: Estadio Nuevo Colombino
Trọng tài: Antonio Rubinos Perez