Bắt đầu: 29/04/2019 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
RMA
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: Pablo González