Bắt đầu: 05/02/2019 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
LEG
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: Juan Martínez