Bắt đầu: 01/12/2018 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
EIB
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: Alberto Undiano