Bắt đầu: 16/02/2019 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
ATM
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: Jesús Gil