Bắt đầu: 22/09/2018 18:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
DEA
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: Adrián Cordero