Randers FC

Randers FC

Huấn luyện viên trưởng: Colin Todd
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 2002
Sân nhà Essex Park Randers Sức chứa 12.000
Chủ tịch Jacob Nielsen Xếp hạng UEFA 196
Địa chỉ Niels Brocksgade 16 DK - 8900 RANDERS
Tel/Fax +45 864 15 122 Fax: +45 864 15 150
Website http://www.randersfc.dk/