Queen of the South FC

Queen of the South FC

Huấn luyện viên trưởng: Gordon Chisholm
Quốc tịch    Scotland Thành lập 1919
Sân nhà Palmerston Park Sức chứa 6.412
Chủ tịch David Rae
Địa chỉ Terregles Street, Dumfries, Scotland DG2 9BA
Tel/Fax +44 1387 254 853, Fax: +44 1387 240 470
Website http://www.qosfc.com/