Quân Khu 5

Quân Khu 5

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Văn Nam
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Quân Khu 5 Sức chứa
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website