Quân Khu 4

Quân Khu 4

Huấn luyện viên trưởng: Vũ Quang Bảo
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1998
Sân nhà Quân Khu 4 Sức chứa
Chủ tịch Đinh Hồng Lĩnh
Địa chỉ Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh
Tel/Fax
Website