FC Progrès Niederkorn

FC Progrès Niederkorn

Huấn luyện viên trưởng: Olivier Ciancanelli
Quốc tịch    Luxembourg Thành lập 1919
Sân nhà Stade Jos Haupert Sức chứa 4.830
Chủ tịch Marcel Bossi Xếp hạng UEFA 422
Địa chỉ Boite postale 161, 4502 Differdange, Luxembourg
Tel/Fax +352 265 80116
Website http://www.progres.lu/