Phú Yên FC

Phú Yên FC

Huấn luyện viên trưởng: Đinh Hồng Vinh
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1989
Sân nhà Phú Yên Sức chứa 5.000
Chủ tịch Cao Tấn Quang
Địa chỉ Số 98 Duy Tân, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Tel/Fax Tel: 0573825427 Fax: 0573827695
Website