Bắt đầu: 11/03/2009 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Vòng 1/8:
-
PAT
 
VIL
 
OACA Spiros Louis - Athens
Trọng tài: Massimo Busacca