Paksi Futball Club

Paksi Futball Club

Huấn luyện viên trưởng: Máté Csaba
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1952
Sân nhà Fehérvári úti stadion Sức chứa 7.000
Chủ tịch Süli János
Địa chỉ Fehérvári út 29. 7030 - Paks, Hungary
Tel/Fax +36 (75) 510 618, Fax +36 (75) 510 619
Website http://www.paksise.hu/pse.htm