PAS Giannina FC

PAS Giannina FC

Huấn luyện viên trưởng: Savvas Pantelidis
Quốc tịch    Hy Lạp Thành lập 1966
Sân nhà Stadio Zosimades Sức chứa 7.652
Chủ tịch Giorgos Christovasilis Xếp hạng UEFA 183
Địa chỉ Stadio Panipirotiko, Anatoli 45332 Ioannina, Country : Greece
Tel/Fax +30 (26510) 703 40, Fax : +30 (26510) 755 70
Website infoinfo@pasgiannina.gr