PAOK Thessaloniki

PAOK Thessaloniki

Huấn luyện viên trưởng: Igor Tudor
Quốc tịch    Hy Lạp Thành lập 1926
Sân nhà Mikras Asias Toumba's stadium Sức chứa 6.500
Chủ tịch Ioannis Goumenos Xếp hạng UEFA 49
Địa chỉ Mikras Asias Toumba's stadium 54351 THESSALONIKI
Tel/Fax +30 2310 954 050 Fax: +30 2310 951000
Website http://www.paokfc.gr/