Östersunds FK

Östersunds FK

Huấn luyện viên trưởng: Graham Potter
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1996
Sân nhà Jämtkraft Arena Sức chứa 8.466
Chủ tịch Daniel Kindberg Xếp hạng UEFA 122
Địa chỉ Postgränd 10 - 831 30 - Östersund, Sweden
Tel/Fax +46 (63) 519 382, Fax +46 (63) 391 0277
Website http://www.ostersundsfk.se/