K.V. Oostende

K.V. Oostende

Huấn luyện viên trưởng: Yves Vanderhaeghe
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1904
Sân nhà Versluys Arena Sức chứa 8.432
Chủ tịch Marc Coucke Xếp hạng UEFA 150
Địa chỉ Leopold van Tyghemlaan 62, Mariakerke - 8400 - Oostende, Belgium
Tel/Fax +32 (59) 703 610, Fax +32 (59) 514 698
Website http://www.kvo.be/