Olympiacos FC

Olympiacos FC

Huấn luyện viên trưởng: Míchel
Quốc tịch    Hy Lạp Piraeus Thành lập 1925
Sân nhà "Georgios Karaiskakis" Stadium Sức chứa 33.500
Chủ tịch Sokratis Kokkalis Xếp hạng UEFA 29
Địa chỉ . GR - 18534 PIRAEUS
Tel/Fax +30 210 41 43 000 Fax: +30 210 41 43 113
Website http://www.olympiakos.gr