OB Odense

OB Odense

Huấn luyện viên trưởng: Henrik Clausen
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 1887
Sân nhà Fionia Park Sức chứa 15.761
Chủ tịch Niels Thorborg
Địa chỉ Fionia park Højstrupvej 7B DK-5200 ODENSE V
Tel/Fax +45 6311 9090 Fax: +45 6311 9080
Website http://www.ob.dk/