Odds Ballklubb

Odds Ballklubb

Huấn luyện viên trưởng: Dag Eilev Fagermo
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1894
Sân nhà Odd Stadion Sức chứa 8.600
Chủ tịch Tore Andersen Xếp hạng UEFA 285
Địa chỉ Postboks 5 Falkum 3705 SKIEN
Tel/Fax +47 35 900150 Fax: +47 35 900159
Website http://www.oddgrenland.no/