OFK Titograd Podgorica

OFK Titograd Podgorica

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch    Montenegro Thành lập 1950
Sân nhà Stadion na Stari Aerodrom Sức chứa 2.000
Chủ tịch Momčilo Vujošević Xếp hạng UEFA 294
Địa chỉ ul. V Proleterske bb, 81000 Podgorica Country, Montenegro
Tel/Fax +381 (81) 625 680
Website