Bắt đầu: 15/02/2009 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
NUM
 
MAL
 
Estadio Nuevo Los Pajaritos
Trọng tài: Luis Medina Cantalejo