Bắt đầu: 03/05/2009 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
NUM
 
MLG
 
Estadio Nuevo Los Pajaritos
Trọng tài: Bernardino González Vázquez