Bắt đầu: 28/08/2011 19:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
NTF
 
WHU
 
Sân: City Ground
Trọng tài: G Salisbury